Educa fnb - hệ thống các khóa học về fnb

CÔng ty ĐÀo tẠo - setup vÀ nhƯỢng quyỀn fnb hÀng ĐẦu viỆt nam.

29+

Happy

Students

4+

Experienced

Instructors

Top courses

These are the most popular courses among listen courses learners worldwide

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN SINH TỐ, NƯỚC ÉP VÀ RAU MÁ

5

(4 Reviews)

Compare

Đây là khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Sinh Tố, Nước Ép - Rau Má Đậu” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành.

790000 ₫

1200000 ₫

02:51:22 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

60 Lessons 02:51:22 Hours Vietnam
Đây là khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Sinh Tố, Nước Ép - Rau Má Đậu” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống “ Trà Sữa - Sinh tố, Nước ép - Rau Má Đâu”
 • Biết pha chế các đồ uống từ trà sữa các loại để kinh doanh
 • Biết cách pha chế các đồ uống từ nước ép- sinh tố phục cho công việc kinh doanh
 • Biết pha chế các đồ uống từ rau má đậu để kinh doanh
 • Biết chuẩn bị nước cốt trà sữa, Các đồ uống khác nhau
 • Biết Chuẩn Bị Lựa Chọn Các Loại Hoa Quả và Bảo quản trong quá trình làm việc
 • Biết chuẩn bị nước cốt Rau Má Đậu. Để phục vụ cho bán hàng
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế và bảo quản
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOTTREND

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Quán Trà Sữa. giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống.

790000 ₫

1200000 ₫

02:50:44 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

60 Lessons 02:50:44 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Quán Trà Sữa. giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống của Mô Hình Quán “ Trà Sữa Hiện Đại”
 • Biết pha chế các đồ uống từ trà sữa các loại để kinh doanh
 • Biết chuẩn bị nước cốt trà sữa, Các đồ uống khác nhau dùng trong quá trình pha chế
 • Biết Chuẩn bị Lựa Chọn Các Loại Nguyên Liệu Trà, Bột Trà Sữa dùng cho quán của mình
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế và bảo quản
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN ĐỒ UỐNG HOT TREND

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND - CÁC ĐỒ UỐNG ĐƯỢC GIỚI TRẺ YÊU THÍCH” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống.

790000 ₫

1290000 ₫

02:42:37 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

56 Lessons 02:42:37 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND - CÁC ĐỒ UỐNG ĐƯỢC GIỚI TRẺ YÊU THÍCH” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống của Mô Hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND / CÁC DÒNG ĐỒ UỐNG ĐƯỢC NHIỀU BẠN TRẺ YÊU THÍCH”
 • Biết pha chế các đồ uống hot khác nhau như “ Trà Sữa - Trà Sữa Đặc Biệt - Smoothies Đá Xay khác nhau, Soda Ý , Trà Hoa Quả Kem Cheese, Hồng Trà …
 • Biết chuẩn bị nước cốt trà sữa, Các đồ uống khác nhau dùng trong quá trình pha chế
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế ( Kem tươi, Kem Trứng Nướng, Kem Cheese và bảo quản )
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ CHANH, TRÀ SỮA VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Bạn Đăng Ký.

890000 ₫

1390000 ₫

03:09:33 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

69 Lessons 03:09:33 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Bạn Đăng Ký.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống của Mô Hình Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG”
 • Biết pha chế các đồ uống của Mô Hình Bạn Chọn Học Để Kinh Doanh
 • Biết Pha Các Đồ Uống Trà Chanh
 • Biết Pha Các Đồ Uống Trà Sữa Khác Nhau
 • Biết Pha Các Đồ Uống Cafe Truyền Thống Khác Nhau
 • Học Kiến Thức Chuyên Sâu Của Mô Hình Bạn Muốn Kinh Doanh
 • Biết chuẩn bị nước cốt trà sữa, Các đồ uống khác nhau dùng trong quá trình pha chế
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế ( Kem tươi, Kem Trứng Nướng, Kem Cheese và bảo quản )
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHOA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH TRÀ SỮA - RAU MÁ ĐẬU

5

(1 Reviews)

Compare

Đây là khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Rau Má Đậu” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập.

790000 ₫

1290000 ₫

02:48:18 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

62 Lessons 02:48:18 Hours Vietnam
Đây là khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Rau Má Đậu” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về đồ uống “ Trà Sữa - Rau Má Đâu”
 • Biết pha chế các đồ uống từ trà sữa
 • Biết pha chế các đồ uống từ rau má đậu
 • Biết chuẩn bị nước cốt trà sữa, Các đồ uống khác
 • Biết chuẩn bị nước cốt Rau Má Đậu
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo
 • Bạn được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN SINH TỐ , NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ SINH TỐ, NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ SINH TỐ, NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Bạn Đăng Ký.

790000 ₫

1290000 ₫

03:34:59 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

75 Lessons 03:34:59 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ SINH TỐ, NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ SINH TỐ, NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Bạn Đăng Ký.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống của Mô Hình Quán “ SINH TỐ , NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG”
 • Biết pha chế các đồ uống của Mô Hình Bạn Chọn Học Để Kinh Doanh QUÁN
 • Biết Pha Các Đồ Uống SINH TỐ khác nhau và Sáng Tạo khi đã làm chủ được kỹ thuật
 • Biết Pha Các Đồ Uống Nước Ép Trái Cây Khác Nhau
 • Biết Pha Các Đồ Uống Cafe Truyền Thống Khác Nhau
 • Học Kiến Thức Chuyên Sâu Của Mô Hình Bạn Muốn Kinh Doanh
 • Biết chuẩn bị nước cốt cafe phê và chọn cà phê dùng trong pha chế
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế ( Kem tươi, Kem Trứng Nướng, Kem Cheese và bảo quản )
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG, TRÀ SỮA VÀ ĐỒ UỐNG HOT TREND

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Này.

890000 ₫

1390000 ₫

04:10:08 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

86 Lessons 04:10:08 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Này.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống của Mô Hình Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND”
 • Biết pha chế các đồ uống của Mô Hình Bạn Chọn Học Để Kinh Doanh QUÁN
 • Biết Pha Các Đồ Uống Từ Cafe Khác Nhau
 • Biết Pha Các Đồ Uống Trà Sữa - Trà Sữa Đặc Biệt
 • Biết Pha Các Đồ Uống Hot Trend “ Cookies Đá Xay - Soda Ý - Đồ Uống Trà Hoa Quả Từ Kem Khác Nhau - Đồ Uống Sữa Tươi…)
 • Học Kiến Thức Chuyên Sâu Của Mô Hình Bạn Muốn Kinh Doanh
 • Biết chuẩn bị nước cốt cafe phê và chọn cà phê dùng trong pha chế
 • Biết Chuẩn bị nước cốt của trà sữa, trà hoa quả dùng trong pha chế
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế ( Kem tươi, Kem Trứng Nướng, Kem Cheese và bảo quản )
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ TỔNG HỢP

5

(1 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về PHA CHẾ TỔNG HỢP . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán KHÁC NHAU“ TRÀ SỮA - TRÀ THÁI XANH, THÁI ĐỎ- SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI- ĐỒ UỐNG HOT TREND - TRÀ ĐÀO - TRÀ CHANH…VỚI HƠN 100 BÀI GIẢNG KHÁC NHAU” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của các Mô Hình Quán Khác Nhau.

1290000 ₫

1990000 ₫

05:01:18 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

101 Lessons 05:01:18 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về PHA CHẾ TỔNG HỢP . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán KHÁC NHAU“ TRÀ SỮA - TRÀ THÁI XANH, THÁI ĐỎ- SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI- ĐỒ UỐNG HOT TREND - TRÀ ĐÀO - TRÀ CHANH…VỚI HƠN 100 BÀI GIẢNG KHÁC NHAU” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của các Mô Hình Quán Khác Nhau.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về pha chế đồ uống TỔNG HỢP CỦA CÁC MÔ HÌNH QUÁN KHÁC NHAU NHƯ “ TRÀ SỮA - TRÀ THÁI XANH, THÁI ĐỎ- SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI C Y, ĐỒ UỐNG HOT TREND, CAFE TRUYỀN THỐNG, TRÀ CHANH… ”
 • Biết Pha Các Đồ Uống Trà Sữa - Trà Sữa Đặc Biệt, Các Đồ Uống Hot trend
 • Biết Pha Các Đồ Uống Trà Thái Xanh - Trà Thái Đỏ , Cafe truyền Thống …
 • Biết Cách Pha Chế Các Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Trái Cây Khác Nhau
 • Học Kiến Thức Chuyên Sâu Về Các Đồ Uống Với Hơn 100 Bài Giảng Khác Nhau
 • Biết Chuẩn bị nước cốt của trà sữa, trà hoa quả dùng trong pha chế
 • Biết Chuẩn bị nước cốt trà thái xanh, thái đỏ dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các loại hoa quả dùng trong pha chế và bảo quản
 • Biết chuẩn bị các loại kem dùng trong pha chế ( Kem tươi, Kem Trứng Nướng, Kem Cheese và bảo quản )
 • Biết chuẩn bị các loại syrup dùng trong pha chế
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong pha chế
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong pha chế các đồ uống
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC LÀM SỐT CAY HÀN QUỐC / SỐT TOKBOKKI - SỐT GÀ CAY /SỐT PHÔ MAI KÉO SỢI HẠN QUỐC

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về các loại nước sốt Hàn Quốc. Sốt Tokbokki, Sốt Gà Cay Hàn Quốc, Sốt Phô Mai Kéo Sợi “ Khóa Học Làm Sốt Cay Hàn Quốc / Sốt Tokbokki- Sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về cách làm ra nước sốt để chế biến các món ăn liên quan đến sốt Cay Hàn Quốc như các món Tokbokki, Gà Cay Hàn Quốc, Lẩu Tokbokki, Mì Cay Hàn Quốc. Từ đó để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán Ăn Hàn Quốc, các sản phẩm món ăn của Hàn ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu sốt cho đến các nguyên liệu để chế biết ra nước sốt phục vụ cho quá trình kinh doanh. Để kinh doanh đảm bảo lợi nhuận bạn không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà bạn cần quan tâm đến cả các yếu tố về code của nguyên liệu sản phẩm đầu vào. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tạo ra nước sốt riêng cho quán của mình.

590000 ₫

990000 ₫

00:14:18 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

5 Lessons 00:14:18 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về các loại nước sốt Hàn Quốc. Sốt Tokbokki, Sốt Gà Cay Hàn Quốc, Sốt Phô Mai Kéo Sợi “ Khóa Học Làm Sốt Cay Hàn Quốc / Sốt Tokbokki- Sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về cách làm ra nước sốt để chế biến các món ăn liên quan đến sốt Cay Hàn Quốc như các món Tokbokki, Gà Cay Hàn Quốc, Lẩu Tokbokki, Mì Cay Hàn Quốc. Từ đó để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán Ăn Hàn Quốc, các sản phẩm món ăn của Hàn ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu sốt cho đến các nguyên liệu để chế biết ra nước sốt phục vụ cho quá trình kinh doanh. Để kinh doanh đảm bảo lợi nhuận bạn không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà bạn cần quan tâm đến cả các yếu tố về code của nguyên liệu sản phẩm đầu vào. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tạo ra nước sốt riêng cho quán của mình.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách làm và chuẩn bị nguyên liệu để chế biến ra nước sốt cay Hàn Quốc riêng cho quán của mình.
 • Biết Chế Biến Các Loại Sốt Như Sốt Cay Hàn Quốc/ Sốt Tokbokki Và Các Độ Cay Điều Chỉnh Theo Cách Của Bạn.
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào để làm ra món Sốt Riêng Cho Quán
 • Biết chế biến các loại sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi
 • Biết điều chỉnh độ cay của các sốt Gà Cay, Sốt Phô Mai
 • Biết phục vụ kết hợp nước sốt để tạo ra các món ăn như : Tokbokki Truyền Thống, Tokbokki Sốt Phô Mai, Gà Cay Hàn Quốc, Gà Cay Sốt Phô Mai Hàn Quốc …
 • Biết cách làm ra các sản phẩm Mỳ Sốt Cay Hàn Quốc - Mỳ Sốt Phô Mai Hàn Quốc
 • Được cấp chứng chỉ học chế biết cách làm nước sốt chuyên nghiệp.

Top categories

These are the most popular courses among listen courses learners worldwide

Top 10 Latest courses

These are the most latest courses among listen courses learners worldwide

Beginner

KHÓA HỌC LÀM SỐT CAY HÀN QUỐC / SỐT TOKBOKKI - SỐT GÀ CAY /SỐT PHÔ MAI KÉO SỢI HẠN QUỐC

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về các loại nước sốt Hàn Quốc. Sốt Tokbokki, Sốt Gà Cay Hàn Quốc, Sốt Phô Mai Kéo Sợi “ Khóa Học Làm Sốt Cay Hàn Quốc / Sốt Tokbokki- Sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về cách làm ra nước sốt để chế biến các món ăn liên quan đến sốt Cay Hàn Quốc như các món Tokbokki, Gà Cay Hàn Quốc, Lẩu Tokbokki, Mì Cay Hàn Quốc. Từ đó để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán Ăn Hàn Quốc, các sản phẩm món ăn của Hàn ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu sốt cho đến các nguyên liệu để chế biết ra nước sốt phục vụ cho quá trình kinh doanh. Để kinh doanh đảm bảo lợi nhuận bạn không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà bạn cần quan tâm đến cả các yếu tố về code của nguyên liệu sản phẩm đầu vào. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tạo ra nước sốt riêng cho quán của mình.

590000 ₫

990000 ₫

00:14:18 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

5 Lessons 00:14:18 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về các loại nước sốt Hàn Quốc. Sốt Tokbokki, Sốt Gà Cay Hàn Quốc, Sốt Phô Mai Kéo Sợi “ Khóa Học Làm Sốt Cay Hàn Quốc / Sốt Tokbokki- Sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về cách làm ra nước sốt để chế biến các món ăn liên quan đến sốt Cay Hàn Quốc như các món Tokbokki, Gà Cay Hàn Quốc, Lẩu Tokbokki, Mì Cay Hàn Quốc. Từ đó để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán Ăn Hàn Quốc, các sản phẩm món ăn của Hàn ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu sốt cho đến các nguyên liệu để chế biết ra nước sốt phục vụ cho quá trình kinh doanh. Để kinh doanh đảm bảo lợi nhuận bạn không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà bạn cần quan tâm đến cả các yếu tố về code của nguyên liệu sản phẩm đầu vào. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tạo ra nước sốt riêng cho quán của mình.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách làm và chuẩn bị nguyên liệu để chế biến ra nước sốt cay Hàn Quốc riêng cho quán của mình.
 • Biết Chế Biến Các Loại Sốt Như Sốt Cay Hàn Quốc/ Sốt Tokbokki Và Các Độ Cay Điều Chỉnh Theo Cách Của Bạn.
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào để làm ra món Sốt Riêng Cho Quán
 • Biết chế biến các loại sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi
 • Biết điều chỉnh độ cay của các sốt Gà Cay, Sốt Phô Mai
 • Biết phục vụ kết hợp nước sốt để tạo ra các món ăn như : Tokbokki Truyền Thống, Tokbokki Sốt Phô Mai, Gà Cay Hàn Quốc, Gà Cay Sốt Phô Mai Hàn Quốc …
 • Biết cách làm ra các sản phẩm Mỳ Sốt Cay Hàn Quốc - Mỳ Sốt Phô Mai Hàn Quốc
 • Được cấp chứng chỉ học chế biết cách làm nước sốt chuyên nghiệp.

Beginner

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN LẨU TOKBOKKI, SINH TỐ NƯỚC ÉP VÀ RAU MÁ

5

(3 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Sinh Tố, Nước Ép và Rau Má được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc, Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má ”

1290000 ₫

2190000 ₫

03:10:19 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

69 Lessons 03:10:19 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Sinh Tố, Nước Ép và Rau Má được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc, Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má ”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu và chuẩn bị các món ăn Lẩu Tokbokki và Các Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má của Mô Hình Quán ăn “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Hot Nhất Hiện Nay và các Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má Được Nhiều Bạn Trẻ Yêu Thích ”
 • Biết Chế Biến các món ăn Lẩu Tokbokki khác nhau để phục vụ và pha chế các đồ uống Hoa Quả Khác Nhau
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho quán của mình
 • Biết chế biến các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki khác nhau ( Lẩu Tokbokki Hải Sản , Thập Cẩm, Nhân Phô Mai …)
 • Biết Chế biến ra nước cốt Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc dùng để chế biến các món ăn từ Lẩu
 • Biết pha các nước cốt của Đồ Uống Khác Nhau dùng trong pha chế
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HOC NGHIỆP VỤ KINH DOANH MÔ HÌNH LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC VÀ ĐỒ UỐNG HOT TREND

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Hot Trend được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Hot Trend Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Đồ Uống Hot Trend cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”

1290000 ₫

2190000 ₫

03:06:54 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

65 Lessons 03:06:54 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Hot Trend được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Hot Trend Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Đồ Uống Hot Trend cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu và chuẩn bị các món ăn Lẩu Tokbokki và Các Đồ Uống Hot Trend của Mô Hình Quán ăn “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Hot Nhất Hiện Nay và các Đồ Uống Hot Trend Được Nhiều Bạn Trẻ Yêu Thích ”
 • Biết Chế Biến các món ăn Lẩu Tokbokki khác nhau để phục vụ và pha chế các đồ uống Hot trend
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho quán của mình
 • Biết chế biến các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki khác nhau ( Lẩu Tokbokki Hải Sản , Thập Cẩm, Nhân Phô Mai …)
 • Biết Chế biến ra nước cốt Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc dùng để chế biến các món ăn từ Lẩu
 • Biết pha các nước cốt của Đồ Uống Hot Trend Và Các Loại Trà Khác Nhau dùng trong pha chế
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN ĂN MỲ CAY HÀN QUỐC - TRÀ CHANH

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”.Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và các dòng đồ uống Trà Chanh Khác Nhau đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Từ đó dễ dàng để để bạn bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”

1290000 ₫

2290000 ₫

02:54:23 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

59 Lessons 02:54:23 Hours English
Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”.Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và các dòng đồ uống Trà Chanh Khác Nhau đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Từ đó dễ dàng để để bạn bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu cũng như pha chế và chuẩn bị các món ăn Mỳ Cay và các đồ uống từ Trà Chanh của Mô Hình Quán Kinh Doanh “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”
 • Biết Nấu các món ăn Mỳ Cay Khác Nhau Và Pha Các Đồ Uống Khác Nhau từ Trà Chanh.
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho mô hình quán Mỳ Cay và Đồ Uống cho quán của mình.
 • Biết Chế biến ra nước cốt Mỳ Cay dùng để chế biến các món ăn từ mỳ cay khác nhau trong quán.
 • Biết pha nước cốt đồ uống khác nhau để chuẩn bị cho quá trình pha chế các đồ uống trong quán của mình,
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Một khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức cả đồ ăn và đồ uống giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ VÀ NẤU ĂN KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC - TRÀ SỮA

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Trà Sữa khác nhau được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích hiện nay. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Trà Sữa Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Trà Sữa ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Trà Sữa cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Trà Sữa”

1290000 ₫

2290000 ₫

03:00:45 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

64 Lessons 03:00:45 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Trà Sữa khác nhau được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích hiện nay. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Trà Sữa Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Trà Sữa ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Trà Sữa cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Trà Sữa”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu và chuẩn bị các món ăn Lẩu Tokbokki và Các Đồ Uống Từ Trà Sữa của Mô Hình Quán ăn “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Hot Nhất Hiện Nay và các Đồ Uống Trà Sữa Được Nhiều Bạn Trẻ Yêu Thích ”
 • Biết Chế Biến các món ăn Lẩu Tokbokki khác nhau để phục vụ và pha chế các đồ uống Từ Trà
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho quán của mình
 • Biết chế biến các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki khác nhau ( Lẩu Tokbokki Hải Sản , Thập Cẩm, Nhân Phô Mai …)
 • Biết Chế biến ra nước cốt Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc dùng để chế biến các món ăn từ Lẩu
 • Biết pha các nước cốt của Trà Sữa Và Các Loại Trà Khác Nhau dùng trong pha chế
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC NẤU ĂN VÀ PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC , TRÀ SỮA THÁI XANH, THÁI ĐỎ VÀ TRÀ HOA QUẢ

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Trà Sữa Thái Xanh, Thái Đỏ, Trà Hoa Quả. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Trà Thái Xanh, Thái Đỏ, Trà Hoa Quả ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống”

1290000 ₫

2190000 ₫

02:29:23 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

59 Lessons 02:29:23 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Trà Sữa Thái Xanh, Thái Đỏ, Trà Hoa Quả. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Trà Thái Xanh, Thái Đỏ, Trà Hoa Quả ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu và chuẩn bị các món ăn Lẩu Tokbokki và Các Đồ Uống Từ Trà Sữa Thái Xanh, Thái Đỏ Và Trà Hoa Quả của Mô Hình Quán ăn “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Hot Nhất Hiện Nay và các Đồ Uống Được Nhiều Bạn Trẻ Yêu Thích ”
 • Biết Chế Biến các món ăn Lẩu Tokbokki khác nhau để phục vụ và pha chế các đồ uống Từ Trà Thái Và Trà Hoa Quả
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho quán của mình
 • Biết chế biến các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki khác nhau ( Lẩu Tokbokki Hải Sản , Thập Cẩm, Nhân Phô Mai …)
 • Biết Chế biến ra nước cốt Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc dùng để chế biến các món ăn từ Lẩu
 • Biết pha các nước cốt của trà dùng trong pha chế
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN MỲ CAY HÀN QUỐC VÀ ĐỒ UỐNG HOT TREND

5

(1 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”.Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và các dòng đồ uống Hot Trend Khác Nhau được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích và quen dùng. dễ dàng để để bạn bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Các Đồ Uống Hot Trend ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Các Đồ Uống Hot Trend”

1290000 ₫

2190000 ₫

03:09:04 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

64 Lessons 03:09:04 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”.Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và các dòng đồ uống Hot Trend Khác Nhau được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích và quen dùng. dễ dàng để để bạn bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Các Đồ Uống Hot Trend ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Các Đồ Uống Hot Trend”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu cũng như pha chế và chuẩn bị các món ăn Mỳ Cay và đồ uống Hot trend của Mô Hình Quán Kinh Doanh “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”
 • Biết Nấu các món ăn Mỳ Cay Khác Nhau Và Pha Các Đồ Uống Khác Nhau
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho mô hình quán Mỳ Cay Và Đồ Uống Hot Trend Của Mình.
 • Biết Chế biến ra nước cốt Mỳ Cay dùng để chế biến các món ăn từ mỳ cay khác nhau trong quán.
 • Biết pha nước cốt đồ uống khác nhau để chuẩn bị cho quá trình pha chế các đồ uống trong quán của mình,
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Một khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức cả đồ ăn và đồ uống giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ SỮA - MỲ CAY HÀN QUỐC

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Trà Sữa _ Mỳ Cay Hàn Quốc ” .Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và Các Dòng đồ Uống Từ Trà Sữa Khác Nhau cũng như các dòng đồ uống khác để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Mỳ Cay Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Trà Sữa - Mỳ Cay Hàn Quốc”

990000 ₫

1990000 ₫

03:06:25 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

68 Lessons 03:06:25 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Trà Sữa _ Mỳ Cay Hàn Quốc ” .Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và Các Dòng đồ Uống Từ Trà Sữa Khác Nhau cũng như các dòng đồ uống khác để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Mỳ Cay Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Trà Sữa - Mỳ Cay Hàn Quốc”
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu cũng như pha chế và chuẩn bị các món ăn Mỳ Cay và đồ uống Trà Sữa của Mô Hình Quán ăn “ Trà Sữa Mỳ Cay Hàn Quốc ”
 • Biết Nấu các món ăn Mỳ Cay Khác Nhau Và Pha Các Đồ Uống Trà Sữa Khác Nhau
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào cho mô hình quán Trà Sữa - Mỳ Cay
 • Biết Chế biến ra nước cốt Mỳ Cay dùng để chế biến các món ăn từ mỳ cay khác nhau
 • Biết pha nước cốt trà sữa và các nước cốt đồ uống khác để chuẩn bị cho quá trình pha chế các đồ uống trong quán
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn và pha chế
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Một khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức cả đồ ăn và đồ uống giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Beginner

KHÓA HỌC LẨU, LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC

5

(2 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu. Lẩu Tokbokki “ Khóa Học Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn chuyên sâu của Mô Hình Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc.

590000 ₫

890000 ₫

00:23:24 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

9 Lessons 00:23:24 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu. Lẩu Tokbokki “ Khóa Học Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn chuyên sâu của Mô Hình Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu và chuẩn bị các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki của Mô Hình Quán ăn “ Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Hot Nhất Hiện Nay Được Nhiều Bạn Trẻ Yêu Thích ”
 • Biết Chế Biến các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki Mô Hình Bạn Chọn Học Để Kinh Doanh QUÁN
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào
 • Biết chế biến các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki khác nhau ( Lẩu Tokbokki Hải Sản , Thập Cẩm, Nhân Phô Mai …)
 • Biết Chế biến ra nước cốt Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc dùng để chế biến các món ăn từ Lẩu
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong nấu ăn
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này

Beginner

KHÓA HỌC MỲ CAY, MỲ CAY TOKBOKKI HÀN QUỐC

5

(3 Reviews)

Compare

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Mỳ Cay “ Khóa Học Mỳ Cay, Mỳ Cay Tokbokki Hàn Quốc ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn chuyên sâu của Mô Hình Mỳ Cay Hàn Quốc.

790000 ₫

1200000 ₫

00:26:00 Hours

Last updated Fri, 19-Apr-2024

8 Lessons 00:26:00 Hours Vietnam
Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Mỳ Cay “ Khóa Học Mỳ Cay, Mỳ Cay Tokbokki Hàn Quốc ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn chuyên sâu của Mô Hình Mỳ Cay Hàn Quốc.
Outcomes:
 • Nắm vững kiến thức về cách nấu và chuẩn bị các món ăn Mỳ Cay của Mô Hình Quán ăn “ Mỳ Cay Hàn Quốc ”
 • Biết pha chế các món ăn Mỳ Cay Mô Hình Bạn Chọn Học Để Kinh Doanh QUÁN
 • Biết chuẩn bị các nguyên liệu đầu vào
 • Biết chế biến các món ăn mỳ cay khác nhau ( Mỳ Cay Thập Cẩm, Hải Sản …)
 • Biết Chế biến ra nước cốt mỳ cay Hàn Quốc dùng để chế biến các món ăn
 • Biết phục vụ với các phương thức bán hàng khác nhau ngồi tại chỗ và bán mang đi
 • Biết cách bảo quản các nguyên liệu dùng trong nấu ăn
 • Biết cách chọn các nguyên liệu đầu vào dùng trong nấu ăn
 • Và còn nhiều kiến thức bạn sẽ được biết sau khi học xong chương trình đào tạo đồ uống chuyên sâu của mô hình kinh doanh này.
 • Được cấp chứng chỉ pha chế từ Công Ty Đào Tạo FnB sau đăng ký và học khóa học này.

Top instructors

They efficiently serve large number of students on our platform

Join now to start learning

Learn from our quality instructors!

Get started

Become a new instructor

Teach thousands of students and earn money!

Join now