Categories

Price

Level

Language

Ratings

Showing 7 Of 7 Results

Beginner

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN LẨU TOKBOKKI, SINH TỐ NƯỚC ÉP VÀ RAU MÁ
Compare

5

(3 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Sinh Tố, Nước Ép và Rau Má được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc, Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Sinh Tố, Nước Ép Và Rau Má ”

1290000 ₫

2190000 ₫

69 Lessons

03:10:19 Hours

Beginner

KHÓA HOC NGHIỆP VỤ KINH DOANH MÔ HÌNH LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC VÀ ĐỒ UỐNG HOT TREND
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Hot Trend được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Hot Trend Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Đồ Uống Hot Trend cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”

1290000 ₫

2190000 ₫

65 Lessons

03:06:54 Hours

Beginner

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN ĂN MỲ CAY HÀN QUỐC - TRÀ CHANH
Compare

5

(2 Reviews)

English

Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”.Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và các dòng đồ uống Trà Chanh Khác Nhau đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Từ đó dễ dàng để để bạn bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Trà Chanh ”

1290000 ₫

2290000 ₫

59 Lessons

02:54:23 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ VÀ NẤU ĂN KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC - TRÀ SỮA
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Trà Sữa khác nhau được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích hiện nay. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Trà Sữa Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Trà Sữa ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau từ Lẩu Tokbokki Và Trà Sữa cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Trà Sữa”

1290000 ₫

2290000 ₫

64 Lessons

03:00:45 Hours

Beginner

KHÓA HỌC NẤU ĂN VÀ PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC , TRÀ SỮA THÁI XANH, THÁI ĐỎ VÀ TRÀ HOA QUẢ
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu Tokbokki và Các dòng đồ uống Trà Sữa Thái Xanh, Thái Đỏ, Trà Hoa Quả. Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn về Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc và Các Đồ Uống Khác Nhau để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Trà Thái Xanh, Thái Đỏ, Trà Hoa Quả ” Bạn được học kiến thức từ” Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế các đồ uống khác nhau cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn, pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Lẩu Tokbokki Hàn Quốc Và Đồ Uống”

1290000 ₫

2190000 ₫

59 Lessons

02:29:23 Hours

Beginner

KHÓA HỌC KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN MỲ CAY HÀN QUỐC VÀ ĐỒ UỐNG HOT TREND
Compare

5

(1 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Đồ Uống Hot Trend ”.Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và các dòng đồ uống Hot Trend Khác Nhau được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích và quen dùng. dễ dàng để để bạn bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Các Đồ Uống Hot Trend ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc Và Các Đồ Uống Hot Trend”

1290000 ₫

2190000 ₫

64 Lessons

03:09:04 Hours

Beginner

KHÓA HỌC KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ SỮA - MỲ CAY HÀN QUỐC
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về mô hình kinh doanh Quán “ Trà Sữa _ Mỳ Cay Hàn Quốc ” .Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc và Các Dòng đồ Uống Từ Trà Sữa Khác Nhau cũng như các dòng đồ uống khác để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Mỳ Cay Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn và pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và pha chế cũng như bảo quản các nguyên liệu. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn và đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Quán “ Trà Sữa - Mỳ Cay Hàn Quốc”

990000 ₫

1990000 ₫

68 Lessons

03:06:25 Hours