Categories

Price

Level

Language

Ratings

Showing 3 Of 3 Results

Beginner

KHÓA HỌC LÀM SỐT CAY HÀN QUỐC / SỐT TOKBOKKI - SỐT GÀ CAY /SỐT PHÔ MAI KÉO SỢI HẠN QUỐC
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về các loại nước sốt Hàn Quốc. Sốt Tokbokki, Sốt Gà Cay Hàn Quốc, Sốt Phô Mai Kéo Sợi “ Khóa Học Làm Sốt Cay Hàn Quốc / Sốt Tokbokki- Sốt Gà Cay Hàn Quốc Và Sốt Phô Mai Kéo Sợi ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về cách làm ra nước sốt để chế biến các món ăn liên quan đến sốt Cay Hàn Quốc như các món Tokbokki, Gà Cay Hàn Quốc, Lẩu Tokbokki, Mì Cay Hàn Quốc. Từ đó để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán Ăn Hàn Quốc, các sản phẩm món ăn của Hàn ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu sốt cho đến các nguyên liệu để chế biết ra nước sốt phục vụ cho quá trình kinh doanh. Để kinh doanh đảm bảo lợi nhuận bạn không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà bạn cần quan tâm đến cả các yếu tố về code của nguyên liệu sản phẩm đầu vào. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tạo ra nước sốt riêng cho quán của mình.

590000 ₫

990000 ₫

5 Lessons

00:14:18 Hours

Beginner

KHÓA HỌC LẨU, LẨU TOKBOKKI HÀN QUỐC
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Lẩu. Lẩu Tokbokki “ Khóa Học Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn chuyên sâu của Mô Hình Lẩu, Lẩu Tokbokki Hàn Quốc.

590000 ₫

890000 ₫

9 Lessons

00:23:24 Hours

Beginner

KHÓA HỌC MỲ CAY, MỲ CAY TOKBOKKI HÀN QUỐC
Compare

5

(3 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về sản phẩm Mỳ Cay “ Khóa Học Mỳ Cay, Mỳ Cay Tokbokki Hàn Quốc ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các món ăn Mỳ Cay Hàn Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Mỳ Cay Hàn Quốc ” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức chế biến , Quy trình trong nấu món ăn cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong nấu ăn và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm món ăn chuyên sâu của Mô Hình Mỳ Cay Hàn Quốc.

790000 ₫

1200000 ₫

8 Lessons

00:26:00 Hours