Categories

Price

Level

Language

Ratings

Showing 9 Of 10 Results

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN THÁI XANH, THÁI ĐỎ- TRÀ ĐÀO, TRÀ SỮA.
Compare

5

(1 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ TRÀ THÁI XANH,THÁI ĐỎ- TRÀ ĐÀO - TRÀ SỮA ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ TRÀ THÁI XANH,THÁI ĐỎ- TRÀ ĐÀO - TRÀ SỮA ”” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Này.

890000 ₫

1290000 ₫

63 Lessons

02:39:24 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ TỔNG HỢP
Compare

5

(1 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về PHA CHẾ TỔNG HỢP . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán KHÁC NHAU“ TRÀ SỮA - TRÀ THÁI XANH, THÁI ĐỎ- SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI- ĐỒ UỐNG HOT TREND - TRÀ ĐÀO - TRÀ CHANH…VỚI HƠN 100 BÀI GIẢNG KHÁC NHAU” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của các Mô Hình Quán Khác Nhau.

1290000 ₫

1990000 ₫

101 Lessons

05:01:18 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ SỮA THÁI XANH, THÁI ĐỎ - SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI CÂY
Compare

5

(1 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ TRÀ SỮA - TRÀ THÁI XANH, THÁI ĐỎ- SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI CÂY ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ TRÀ SỮA - TRÀ THÁI XANH, THÁI ĐỎ- SINH TỐ, NƯỚC ÉP TRÁI CÂY” Bạn được học kiến thức “Từ Lý Thuyết, Cho đến Thực Hành” . Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Này.

890000 ₫

1390000 ₫

70 Lessons

03:33:59 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG, TRÀ SỮA VÀ ĐỒ UỐNG HOT TREND
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ CAFE TRUYỀN THỐNG - TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOT TREND ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Này.

890000 ₫

1390000 ₫

86 Lessons

04:10:08 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN SINH TỐ , NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ SINH TỐ, NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ SINH TỐ, NƯỚC ÉP HOA QUẢ VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn , Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Bạn Đăng Ký.

790000 ₫

1290000 ₫

75 Lessons

03:34:59 Hours

Beginner

KHOA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH TRÀ SỮA - RAU MÁ ĐẬU
Compare

5

(1 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa - Rau Má Đậu” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập.

790000 ₫

1290000 ₫

62 Lessons

02:48:18 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ CHANH, TRÀ SỮA VÀ CAFE TRUYỀN THỐNG
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Kinh Doanh Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG ” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ TRÀ CHANH - TRÀ SỮA - CAFE TRUYỀN THỐNG ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống chuyên sâu của Mô Hình Bạn Đăng Ký.

890000 ₫

1390000 ₫

69 Lessons

03:09:33 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN ĐỒ UỐNG HOT TREND
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND - CÁC ĐỒ UỐNG ĐƯỢC GIỚI TRẺ YÊU THÍCH” . Khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ ĐỒ UỐNG HOT TREND ” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống.

790000 ₫

1290000 ₫

56 Lessons

02:42:37 Hours

Beginner

KHÓA HỌC PHA CHẾ KINH DOANH MÔ HÌNH QUÁN TRÀ SỮA - ĐỒ UỐNG HOTTREND
Compare

5

(2 Reviews)

Vietnam

Đây là khóa học chuyên sâu về Mô Hình Quán Trà Sữa. giúp bạn nắm vững kiến thức về các dòng đồ uống để bắt đầu công việc kinh doanh mô hình Quán “ Trà Sữa” Từ Lý Thuyết, Cho đến thực hành. Với những công thức pha chế chuẩn, Quy trình trong pha chế cho đến các nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị các nước cốt dùng trong pha chế và bảo quản. Thông qua các video hướng dẫn chi tiết và tài liệu giúp bạn dễ dàng học tập và thực hành về các sản phẩm đồ uống.

790000 ₫

1200000 ₫

60 Lessons

02:50:44 Hours